Συνεργασίες

Διεθνείς Συνεργασίες

Η DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες
και εκπροσωπεί στην Ελλάδα αξιόλογους οίκους του εξωτερικού
με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία  στην προώθηση και διανομή των προϊόντων τους.