Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα

Απολυμαντικά Διαλύματα

Drapix® Solution

Απολυμαντικό διάλυμα

Η μικροβιοκτόνος δράση του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα gram θετικών και gram αρνητικών βακτηριδίων, μυκοβακτηριδίων, ιών και μυκήτων καθώς και ορισμένα πρωτόζωα, παράσιτα και σπόρους.
Είναι υδατοδιαλυτό, έχει την ικανότητα να εισέρχεται στις μικρότερες πτυχές του δέρματος και των βλεννογόνων και η δράση του δεν επηρεάζεται από την παρουσία αίματος, πύου ή νεκρωμένων ιστών.

Δραστική ουσία: Povidone Iodine 10%
Συσκευασία: Fl x 240ml

Drapix® Surgical Scrub

Απολυμαντικό διάλυμα για χειρουργική χρήση

Η μικροβιοκτόνος δράση του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα gram θετικών και gram αρνητικών βακτηριδίων, μυκοβακτηριδίων, ιών και μυκήτων καθώς και ορισμένα πρωτόζωα, παράσιτα και σπόρους.
Είναι υδατοδιαλυτό, έχει την ικανότητα να εισέρχεται στις μικρότερες πτυχές του δέρματος και των βλεννογόνων και η δράση του δεν επηρεάζεται από την παρουσία αίματος, πύου ή νεκρωμένων ιστών.

Δραστική ουσία: Povidone Iodine 7,5%
Συσκευασία: Fl x 1000ml