Φαρμακοεπαγρύπνηση

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η διαδικασία της παρακολούθησης και αξιολόγησης της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων, της λήψης μέτρων για τη μείωση των κινδύνων από ανεπιθύμητες ενέργειες και της βελτίωσης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από τη χρήση τους.

Στόχος είναι η πρόληψη βλάβης στην υγεία των ασθενών μέσω αναγνώρισης, εκτίμησης, κατανόησης και μείωσης των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων και επιτυγχάνεται με την καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών στους ασθενείς και την αναφορά αυτών στις αρμόδιες αρχές.

 

Σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφορών ανεπιθύμητων ενεργειών, εναλλακτικά κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια μπορεί να υποβάλλεται στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, μέσω υποβολής της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
  • Αποστολή της Κίτρινης Κάρτας σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στον:
    Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, Χολαργός 155 62), Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών,
    τηλέφωνο επικοινωνίας: 213.20.40.380 ή 213.20.40.337
  • Υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω φαξ στο 210.6549.585

 

Η DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή κα αποτελεσματικά φάρμακα, διαθέτει κατάλληλο σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων της.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια σε προιόντα της εταιρείας μας, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας, ακόμη και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης και ενημερώστε την DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. με την παρακάτω Φόρμα Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας.

Φόρμα Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας

12 + 9 =

Πληροφορίες

Για να υποβάλλετε οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας που αφορά σκευάσματα της εταιρείας μας, συμπληρώστε και αποστείλτε την Φόρμα Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας,
Εναλλακτικά, η αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας γίνεται και τηλεφωνικά ή μέσω αποστολής e-mail.

DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Κ. T. ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. 094070315

Έδρα
1ο χλμ Λεωφόρου Παιανίας-Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία

Τηλ (+30) 210 6643611-13
Fax (+30) 210 6643614 Email info@doctum.gr