Όραμα-Αποστολή

Όραμα

“Να προσφέρουμε
στους συνανθρώπους μας
καλύτερη και περισσότερη ζωή”

Αποστολή

Αποστολή μας, η βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Υποχρέωση μας, η δημιουργία αλυσίδας αξίας
για τους πελάτες, τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς.

Στόχος μας, η διατήρηση ισχυρής θέσης στη αγορά, 
ως μια αμιγώς Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία, 
συνεισφέροντας στην υγεία των συνανθρώπων μας.